kickoff: Green Transition NorthVälkommen till kickoff för Green Transition North - ett projekt som syftar till att driva på den gröna omställningen i norra Sverige och bidra till en hållbar framtid. Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Bodens utveckling, IUC Norr, Ltu Business och Skellefteå Science City plus 15 företag i regionen.

Fredagen den 2 juni, 2023, kl. 9.00-15.00
Clarion Hotel Sense, Luleå

AGENDA

08.30 - 9.00 Kaffe & Mingel
Ta tillfället i akt att träffa och prata med andra deltagare medan du tar en kopp kaffe före evenemanget.

09.00 - 09.15 Välkommen & Presentation av deltagare
Alla deltagare introducera sig själva, sin organisation och sin roll i projektet.

09.15 - 09.30 Green Transition North - För en hållbar framtid i norra Sverige
Karl Andersson, professor, dekan och verksamhetsledare för CDT och projektledarna Michael Nilsson och Björn Backe från Luleå tekniska universitet samt Joakim Norman, LTU Business presenterar Green Transition North och hur projektet kommer att bidra till en hållbar framtid i norra Sverige.

09.30 -10.00 Innovation inom gruvindustrin: Hur LKAB banar väg framåt
Jenny Greberg, teknikchef på LKAB, pratar om hur LKAB använder innovation för att driva på den gröna omställningen inom gruvindustrin.

10.00 - 10.30 Elevator pitchar: Presentation av delprojekt (5min/projekt)
Projektledare presenterar sina delprojekt och hur de kommer att bidra till Green Transition North.

 • 6G för optimerade produktionsprocesser, Jaap Van De Beek, professor, Signalbehandling, Luleå tekniska universitet
 • Multifunktionell optimering för elektrisk isolerande kompositer, Patrik Fernberg, professor, Polymera kompositmaterial, Luleå tekniska universitet
 • Optimerad lagring av elektricitet, Anders Andersson, biträdande professor, Strömningslära, Luleå tekniska universitet
 • Framställning av biovätgas,  Jurate Kumpiene, professor, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet
 • Optimerad lagring av elektricitet i mobila batterienheter, Amin Moosavi, doktorand, Strömningslära, Luleå tekniska universitet
10.30 - 10.45 Förmiddagsfika

10.45-11.15 Revolutionerar stålindustrin med ren teknologi
Fredrik Engström, VP of Electricity Solutions –Technology på H2 Green Steel, pratar om hur H2 Green Steel revolutionerar stålindustrin med ren teknologi.

11.15-11.30 Elevator pitchar: Presentation av delprojekt
Projektledare för delprojekt presenterar deras framtida arbete.
 • Digitala produktpass, Ulf Bodin, professor, Cyberfysiska system, Luleå tekniska universitet
 • Utveckling av aktiva filter för EMC,  Jonny Johansson, professor, Elektroniksystem, Luleå tekniska universitet 
 • Cirkulära affärsmodeller för den gröna omställningen, Wiebke Reim, biträdande universitetslektor, Entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet
11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Skellefteås tillväxt – förutsättning för att växa snabbt
Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå kommun, delar med sig av hur Skellefteå har förvandlats till en av Sveriges snabbast växande städer.

13.00- 13.30 Hållbar stadsplanering i Luleå: Utmaningar och möjligheter
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun och vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, pratar om hållbar stadsplanering och dess utmaningar och möjligheter i Luleå. Hon kommer att diskutera olika initiativ som staden har tagit för att främja en hållbar utveckling och hur samarbete mellan lokala myndigheter och företag kan stärka den ekonomiska utvecklingen i regionen.

13.30 - 14.00 Elevator pitchar: presentation av delprojekt  
 • Fem nya delprojekt presenteras i en kort elevator pitch-session. Varje delprojekt presenterar på 5 minuter.
 • Modularisering för cirkulär ekonomi, Magnus Karlberg, professor, Maskinkonstruktion, Luleå tekniska universitet
 • Sensorfusion och dataanalys, Olov Schelen, professor, Cyberfysiska system, Luleå tekniska universitet
 • Hydrometallurgi, Lena Sundqvist-Öqvist, biträdande professor, Processmetallurgi, Luleå tekniska universitet
 • Energismart odling, Mikael Risberg, biträdande professor, EnergiteknikLuleå tekniska universitet
 • Ökad flexibilitet i elkraftsystemet, Sarah Rönnberg, professor, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet
14.00-14.30 Eftermiddagsfika
Ta en kort paus och träffa andra deltagare medan du får en kopp kaffe och något att äta.

14:30-14:50 Samverkansparternas roll - hur utvecklar vi regionens SMF och skapar förutsättningar för tillväxt och innovation?
Nils Lindh, Bodens utveckling, Åsa Tjärnberg, IUC Norr, Sofia Gullholm, LTU Business och Anna Mård, Skellefteå Science City berättar om hur vi attraherar, kvalificerar och ansluter SMF i Övre Norrland till projektet.

14:50-15:00 Summering och nästa steg
Karl Andersson summerar dagen och kommenterar hur arbetet tas vidare.

15.00 Tack för idag!