RESULTATKONFERENS 3: GREEN TRANSITION NORTH


Datum: Torsdagen den 12 december, 2024
Tid:
Kl. 12.00-16.00
Plats:  Boden Business Park, Teknikvägen 3, Boden, konferensrum: Ljusgården

Registrera dig här: https://simplesignup.se/event/217282-green-transition-north-resultatkonferens-3


Under dagen kommer Nils Lindh, affärsutvecklare för elintensiva näringar vid Bodens Utveckling, att ta oss med på en rundvandring i Boden Business Park och berätta om arbetet med att skapa möjligheter och tillväxt för företag i regionen. Hans Stålnacke, VD för Bodens Energi, kommer att tala om Bodens Energi som en lokal kraft med ansvar för framtiden.

Vi kommer även att belysa några av våra spännande delprojekt, såsom utveckling av cirkulära affärsmodeller, ökad flexibilitet i elkraftsystemet genom smarta energisystem och hur vi arbetar för att möta kraven på effektiv och stabil elkraftöverföring i det elektrifierade samhället.

AGENDA11.00-11.40 Studiebesök på H2 Green Steel Training Center
Adress: Stålverket 20, Boden


11.40-12.00 Var och en ansvara för sin transport till Boden Business Park för lunch 


12.00–12.50 Vi bjuder på lunch på Boden Business Parks restaurang Torget


12.50-13.10 Rundvandring: Boden Business Park
Nils Lindh, affärsutvecklare elintensiva näringar, Bodens Utveckling

13.10-13.25 Bodens Utveckling: Skapande av möjligheter och tillväxt för företag
Nils Lindh, affärsutvecklare elintensiva näringar, Bodens Utveckling

13.25-13.30 Kort om framsteg i projektet & små och medelstora företags medverkan
Projektledarna Michael Nilsson och Björn Backe från CDT, Luleå tekniska universitet och David Kero, LTU Business


13.30-13.55 Nu börjar det se ut som ett stålverk – både på plats och digitalt!

Fredrik Engström, VP of Electricity Solutions, H2 Green Steel

13.55-14.10 Multifunktionell optimering för elektrisk isolerande kompositer
Delprojekt 9 fokuserar på att optimera elektriskt isolerande kompositer för att möta kraven på effektiv och stabil elkraftöverföring i det elektrifierade samhället. Forskningsansvarig är Patrik Fernberg, professor, Polymera kompositmaterial, Luleå tekniska universitet och doktorand är Karl Arvidsson, Polymera kompositmaterial, Luleå tekniska universitet.


14.10-14.40 Eftermiddagsfika

Ta en paus och träffa andra deltagare medan du får en kopp kaffe och något att äta.


14.40-15.05 Bodens energi:  En lokal kraft med ansvar för framtiden

Hans Stålnacke, VD, Bodens energi


15.05-15.20 Cirkulära affärsmodeller för den gröna omställningen

Delprojekt 8 undersöker betydelsen av affärsekosystemperspektiv och metodutveckling för att skapa cirkulära affärsmodeller som inkluderar aktörer från olika sektorer. Forskningsansvariga är Wiebke Reim, biträdande universitetslektor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, och Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Doktorand är Taylan Kilinc, också från entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.


15.20-15.45 Insikt i processer för en hållbar framtid
Therese Tillander, Hållbarhetschef på AFRY


15.45-16.00 Ökad flexibilitet i elkraftsystemet

Presentation av delprojekt 6 som handlar om att öka flexibiliteten i elkraftsystemet genom att utveckla smarta energisystem. Forskningsansvarig är Sarah Rönnberg, professor, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet och doktorand är Rajith Eranda, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet.


16.00 Tack för idag!

Språk: Majoriteten av presentationerna kommer att hållas på svenska. Vänligen notera att någon presentation av delprojekten kan komma att hållas på engelska.

Målgrupp & kostnad: Detta är ett öppet och kostnadsfritt event.

Arrangör: Projektet Green Transition North som syftar till att stärka små och medelstora företag inom smarta energisystem och cirkulär ekonomi. Tillsammans med Luleå tekniska universitet, Bodens utveckling, IUC Norr, LTU Business, Skellefteå Science City och 15 företag strävar projektet efter att främja forskning, utveckling och innovation. Projektet omfattar 13 delprojekt och innebär ett nära samarbete mellan forskare och framstående företag. Bland de medverkande företagen finns LKAB, Northvolt, H2 Green Steel, Uniper, ABB, Hitachi Energy, Skellefteå Kraft, Pite Energi, Luleå Energi, Bodens Energi, Vattenfall, Ericsson, Hexatronic, AFRY och Lumire. Projektet leds av Luleå tekniska universitet och finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och deltagande industriföretag. Läs mer

Frågor: Om du har frågor om mötet, kontakta Marie Nolin: marie.nolin(a)associated.ltu.se, 072-526 20 70