green transition north

För en hållbar framtid i norra Sverige


SAMVERKAN


Green Transition North är en ambitiös satsning som omfattar 13 delprojekt inom smarta energisystem och cirkulär ekonomi i norra Sverige. Arbetet genomförs i nära samarbete med både stora industrier och små och medelstora företag i regionen. 

MÅL

  • Öka små och medelstora företags deltagande, vilja och förmåga att bidra till den gröna omställningen
  • Koppla samman innovationsmiljöerna och samhällsomvandlingen med forsknings- och innovationsaktiviteter 
  • Använda avancerad teknik på ett smartare sätt

ledande företag

Green Transition North är ett samarbete mellan forskare och 15 av de ledande företagen inom den gröna industriella omställningen, bland annat LKAB, Northvolt, H2 Green Steel, Uniper, ABB, Hitachi Energy, Skellefteå Kraft, Pite Energi, Luleå Energi, Bodens Energi, Vattenfall, Ericsson, Hexatronic, AFRY och Lumire. Tillsammans strävar vi mot en hållbar framtid för norra Sverige.

kontakta oss