Välkommen till RESULTATKONFERENS 2 I GREEN TRANSITION NORTH

Onsdagen den 29 maj, 2024, kl. 12.00-16.00, Skellefteå

Under dagen kommer du att få möjlighet att lyssna på Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft, som belönades med Stora ingenjörspriset 2023 för energilösningen i Sara kulturhus. Dessutom kommer Tobias Vahlne, VD på Arctic Center of Energy, att presentera arbetet med att etablera ett samverkanscentrum för det hållbara samhällets energiomställning. Självklart kommer vi även att belysa några av våra spännande delprojekt, såsom Optimerad lagring av elektricitet i mobila batterienheter, Framställning av biovätgas, Digitala produktpass och 6G för optimerade produktionsprocesser.

Energismart odling och återvinning av spillvärme

Vi intervjuade doktoranden Christoffer Alenius om hans arbete inom delprojektet “Energismart odling och återvinning av spillvärme”. Christoffer är verksam inom området Energiteknik på Luleå tekniska universitet. Hans forskning fokuserar på att utnyttja spillvärme från serverhallar för att driva växthus, som även fungerar som utbildningslokaler och resurser för lokal grönsaksproduktion. 

Optimerad lagring av elektricitet

Vi intervjuade doktoranderna Melina Sattelmeier och Noomi Westling Öhman om deras arbete inom delprojektet "Optimerad lagring av elektricitet". Melina är verksam inom området Strömningslära och Noomi på avdelningen för Rättsvetenskap på Luleå tekniska universitet. Deras arbete fokuserar på att optimera lagringen av elektricitet i vattenreservoarer och reglerade älvar för att öka flexibiliteten i energisystemet.

framställning av biovätgas

Vi har intervjuat Alma Fahlén Hammar, doktorand inom Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet, angående delprojekt 4 inom Green Transition North. Detta delprojekt fokuserar på framställning av biovätgas med syftet att utforska potentialen för ökad biometanproduktion i regionen.

DEMO NORTH SUMMIT

14-16 Maj 2024, Luleå

Projektet kommer att delta i en samarrangerad monter under Demo North Summit, en plattform som samlar aktörer som arbetar med att utveckla innovationer för storskaliga lösningar och hjälpa till att förbättra miljöutmaningar.

Hydrometallurgi

Vi har intervjuat Adam Isaksson, doktorand inom Processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet, om Green Transition Norths delprojekt 12. Det handlar om att förbättra processen för återvinning av svart massa från litiumbatterier. 

Välkommen till heldagskonferensen "Affärsmodeller i ekosystem"

20 mars 2024, 09:00 – 16:00, Luleå
Du kommer att få titta på hur industri, myndigheter och akademi kan samverka för att främja affärsutveckling och kompetensförsörjning, i stället för att konkurrera eller hindra framfart. Vi diskuterar affärsutveckling utifrån behovet att vara relevanta för såväl dagens som morgondagens värdeströmmar och kompetensförsörjning utifrån en regionalt begränsad mängd tillgängliga resurser. 

Event under Västerbotten på Grand Hôtel

Torsdagen den 1 februari, 2024, kl. 13.00-16.30, Stockholm

Välkommen till en halvdag som erbjuder en fördjupad inblick i den gröna omställningen i norr, med högaktuella ämnen som försörjningstrygghet, ABBs perspektiv på hållbarhet, synergier mellan förnybart och totalförsvar, samt vattenkraftens bidrag till den gröna energiomställningen.

RESULTATKONFERENS: GREEN TRANSITION NORTH

Onsdagen den 13 december, 2023, kl. 9.00-15.00, Pite Havsbad, Piteå

Under dagen kommer du bland annat att få möjlighet att utforska Hitachi Energys framträdande roll i utvecklingen av koldioxidneutrala energisystem samt upptäcka PiteEnergis betydande roll som ledande aktör inom förnybar energi. Vi kommer naturligtvis även att belysa några av våra spännande delprojekt med inriktning inom bland annat hållbara affärsmodeller för livsmedelsförsörjning och ökad cirkularitet inom värdekedjor och förlängning av produkters livscykler.

Tillsyn, datainsamling och styrning av industriella processer

Vi hade möjligheten att intervjua Mohammad Newaj Jamil, en doktorand specialiserad inom Distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet. Han gav oss insikter om Green Transition Norths delprojekt 11, "Sensorfusion och dataanalys", som fokuserar på att förbättra återvinningsprocessen av svart massa från litiumbatterier genom hydrometallurgi.

Kampen mot elektromagnetiska störningar

Vi intervjuade Emelie Berglund, doktorand i Elektroniksystem vid Luleå tekniska universitet, om Green Transition Norths delprojekt 2 "Utveckling av aktiva filter för EMC," som handlar om att minska elektromagnetiska störningar (EMC) i elektriska drivsystem. Kraftelektroniksystem genererar störningar, och målet är att designa små, energieffektiva och integrerade filter för elektrifierade transportsystem.

Besök av Europaparlamentsledamot

Den 7 september 2023 besökte Europaparlamentsledamoten Rosa Damato och tre medlemmar från hennes team Luleå tekniska universitet för att utforska vår roll inom den gröna omställningen. LTU är känd för sitt nära samarbete med industrin och vår forskning bidrar till att lösa utmaningar kopplade till omställningen. Vi fokuserade på hur vi stärker små och medelstora företag genom olika projekt såsom Green Transition North och erbjöd Rosa Damato att besöka CH2ESS under Hydrogen Week i Bryssel i november.

FRAMTIDENS DIGITALA INFRASTRUKTUR I NORR

28 sep. 2023, 10:00 - 16:30, Luleå

Luleå tekniska universitet, Telia och Luleå Science Park, arrangerar ett partnerskapsevent. Välkommen till en dag fylld av insikter och upptäckter när vi utforskar potentialen hos framtidens digitala infrastruktur och industri. 

INTERVJU: Optimerad lagring av elektricitet i mobila batterienheter

Vi intervjuade Amin Moosavi, doktorand i strömningslära vid Luleå tekniska universitet, om delprojekt 5 "Optimerad lagring av elektricitet i mobila batterienheter", som tar upp utmaningar inom batterilagring, inklusive säkerhet, kostnad, livslängd och miljöpåverkan. Projektet syftar specifikt till att förbättra batterivärmehanteringssystem i mobila applikationer.

Webinar: Exploring future 5G/6G opportunities

11 September, 2023, 13.00 - 14.30 (CET)

Welcome to this webinar where we will explore next generation connectivity. During our session we will talk about the important role of satellite communications in bridging the digital divide and connecting remote areas. We will also take a look at the 5G Vehicle Winter Testing Track, which will enable smart traffic and weather services, as well as explore the concept of rural access through windmill antennas.

Data Week-konferensen avslutades med inspirerande besök vid 5G-testbädd

Torsdagen den 15 juni 2023 avslutades Data Week-konferensen med ett spännande besök vid 5G-testbädden på Luleå tekniska universitet. Europeiska experter inom AI deltog och fick möjlighet att se experiment och demonstrationer inom 5G-testnätet. Evenemanget, arrangerat av Luleå tekniska universitet och Ericsson, erbjöd värdefulla insikter och engagerande presentationer.

Storsatsning på grön industriell omställning i norra Sverige har kickstartat

Luleå tekniska universitets ambitiösa projekt Green Transition North har nu dragit igång. Den 2 juni 2023 samlades ett femtiotal deltagare för att inleda samarbetet. Projektet syftar till att främja den gröna omställningen i norra Sverige och bidra till en hållbar framtid.

Morgonmöte om Green Transition North

Fredagen den 16 juni 2023, kl. 08.00-09.00 (Frukost från 07.30)
Vetenskapens Hus, Luleå

Välkommen till mötet om Green Transition North - en omfattande satsning för att främja den gröna omställningen i norra Sverige. Tillsammans med Luleå tekniska universitet, Bodens utveckling, IUC Norr, LTU Business och Skellefteå Science City, samt 15 företag, presenterar vi ett spännande samarbetsprojekt som syftar till att stärka små och medelstora företag genom forskning, utveckling och innovation inom smarta energisystem och cirkulär ekonomi. 

DATA FOR GREEN: TACKLING THE CLIMATE CHANGE CHALLENGES

Join us at DATA WEEK 2023 in Luleå on 14 June at 15:30!
In this session we will discuss how to tackle the challenges of climate change using data. We will bring together experts from different sectors and fields. The aim is to facilitate discussions and create synergies between projects and important European initiatives.

GREEN TRANSITION NORTH PRESENTERAR SIG!

Vi är glada att meddela att Green Transition North kommer att presenteras på flera näringslivsmöten i Västerbotten och Norrbotten. Dessa evenemang är en fantastisk möjlighet att lära sig mer om oss. Vi välkomnar dig att delta och läsa mer om varje evenemang genom att klicka på länkarna nedan:
Vi ser fram emot att träffa dig på evenemangen och diskutera hur vi tillsammans kan arbeta mot en grönare framtid.

58 miljoner till nya projekt inom grön omställning

Luleå tekniska universitet har beviljats 58 miljoner kronor av Tillväxtverket och andra finansiärer till två större projekt inom grön omställning, nämligen Green Transition North – smarta energisystem och Green Transition North – cirkulär ekonomi. Projekten sker i nära samarbete med industrin inom den gröna omställningen samt vad som är centralt, med små och medelstora företag i norra Sverige