välkommeN att kontakta oss

MICHAEL NILSSON

Projektledare, CDT, Luleå tekniska universitet0920-492306, michael.nilsson(a)ltu.se

BJÖRN BACKE

Biträdande projektledare, CDT, Luleå tekniska universitet, 0920-492111, bjorn.backe(a)ltu.se

katHarina saAlo

Kontaktperson LTU Business, katharina.saalo(a)ltubusiness.se

DAVID NILSSON

Kontaktperson LTU Business,
david.nilsson(a)ltubusiness.se

ANNA MÅRD

Kontaktperson
Skellefteå Science City, anna(a)skellefteasciencecity.se

NILS LINDH

Kontaktperson Boden Business Agency, 
nils.lindh(a)bodenbusinessagency.com

Maria enholm 

Kontaktperson IUC Norr,
maria.enholm(a)iucnorr.se

MARLENE HAGENRUD

Kontaktperson IUC Norr, 

marlene.hagenrud(a)iucnorr.se

MARIE NOLin

Ansvarig kommunikation,
Luleå tekniska universitet
marie.nolin(a)associated.ltu.se