Resultatkonferens: GREEN TRANSITION NORTH


Datum: Onsdagen den 13 december, 2023 

Tid: Kl. 9.00-15.00

Plats: Pite Havsbad, Piteå


Under dagen kommer du att få möjlighet att:
  • Utforska Hitachi Energys framträdande roll i utvecklingen av koldioxidneutrala energisystem.
  • Upptäcka PiteEnergis betydande roll som ledande aktör inom förnybar energi.
  • Få en inblick i Skellefteå Science Citys vision om en innovativ, hållbar och attraktiv stad som formar framtidens samhälle.
Vi kommer naturligtvis även att belysa några av våra spännande delprojekt med inriktning inom bland annat:
  • Optimerad energiförbrukning och hållbara affärsmodeller för livsmedelsförsörjning.
  • Ökad cirkularitet inom värdekedjor och förlängning av produkters livscykler.
  • Förbättring av processen för att återvinna material från litiumbatterier.

PRESENTATIONER FRÅN DAGEN:


AGENDA


08.30–9.00 Kaffe & Mingel

Ta tillfället i akt att träffa och prata med andra deltagare medan du tar en kopp kaffe före evenemanget.


09.00–09.15 Välkommen & Presentation av deltagare
Alla projektdeltagare introducera sig själva, sin organisation och sin roll i projektet.


09.15–09.30 Presentation av framstegen i Green Transition North  

Karl Andersson, professor, dekan och verksamhetsledare för CDT, tillsammans med projektledarna Michael Nilsson och Björn Backe från Luleå tekniska universitet, samt Joakim Norman från LTU Business.


09.30–10.00 PiteEnergi: 100% norrländsk förnybar el
Jörgen Andersson-Strand, vd, PiteEnergi


10.00–10.15 Utveckling av aktiva filter för elektromagnetiska störningar 

Presentation av delprojektet 2 som kommer att utveckla aktiva filter för att minska elektromagnetiska störningar (EMC) i elektriska drivsystem. Forskningsansvarig är Jonas Ekman, professor, Elektroniksystem, Luleå tekniska universitet och doktorand är Emelie Berglund, Elektroniksystem, Luleå tekniska universitet.

10.15–10.30 Optimerad lagring av elektricitet
Presentation av delprojektet 3 som arbetar med att optimera lagringen av elektricitet i vattenreservoarer och reglerade älvar för att öka flexibiliteten i energisystemet. Forskningsansvarig är Anders Andersson, biträdande professor, Strömningslära, Luleå tekniska universitet samt Maria Pettersson, professor, Rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet och doktorander är Melina Sattelmeier, Strömningslära, Luleå tekniska universitet och Noomi Westling Öhman, Rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

10.30–10.45 Förmiddagsfika

10.45–11.15 Hitachi Energy: Utvecklar världens energisystem mot en koldioxidneutral framtid
Malin Correia, Front End Sales, Hitachi Energy
Jonas Holmgren, Factory Manager, Hitachi Energy

11.15–11.30 Energismart odling

Delprojekt 13 optimerar energiförbrukning och skapar hållbara affärsmodeller för livsmedelsförsörjning med spillvärme och restflöden från olika källor. Forskningsansvarig är Mikael Risberg, biträdande professor, Energiteknik, Luleå tekniska universitet och doktorand är Christoffer Alenius, Energiteknik, Luleå tekniska universitet.

11.30–11.45 Hydrometallurgi

Delprojekt 12 fokuserar på att förbättra den hydrometallurgiska processen för att återvinna svart massa från litiumbatterier. Forskningsansvarig är Lena Sundqvist-Öqvist, biträdande professor, Processmetallurgi, Luleå tekniska universitet och doktorand är Adam Isaksson, Processmetallurgi, Luleå tekniska universitet.

11.45-12.00 Modularisering för cirkulär ekonomi
Presentation av delprojektet 10 som handlar om att använda modularisering för att förbättra cirkulariteten i värdekedjor och över produkternas livscykler. Forskningsansvarig är Magnus Karlberg, professor, Maskinkonstruktion, Luleå tekniska universitet och doktorand är Linda Sandgren, Maskinkonstruktion, Luleå tekniska universitet.

12.00–13.00 Vi bjuder på lunch


13.00–13.30 Skellefteå Science City: Framtidens Stad - Innovativ, Hållbar och Attraktiv

Anna Mård, vd, Skellefteå Science City.

13.30–13.45 Sensorfusion och dataanalys
Presentation av delprojektet 11 som fokuserar på sensorfusion och dataanalys för att optimera återvinningsprocessen av svart massa från litiumbatterier genom hydrometallurgi. Forskningsansvarig är Olov Schelen, professor, Cyberfysiska system, Luleå tekniska universitet och Karl Andersson, professor, Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet och doktorand är Mohammad Newaj Jamil, Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet.

13.45–14.00 Eftermiddagsfika
Ta en paus och träffa andra deltagare medan du får en kopp kaffe och något att äta.

14.00–15:00 Workshop: Små och medelstora företags roll och perspektiv i delprojekten

15.00 Tack för idag!

Språk: Majoriteten av presentationerna kommer att hållas på svenska. Vänligen notera att någon presentation av delprojekten kan komma att hållas på engelska.

Målgrupp & kostnad: Detta är ett öppet event. Eventet är kostnadsfritt.


Arrangör: Projektet Green Transition North som syftar till att stärka små och medelstora företag inom smarta energisystem och cirkulär ekonomi. Tillsammans med Luleå tekniska universitet, Bodens utveckling, IUC Norr, LTU Business, Skellefteå Science City och 15 företag strävar projektet efter att främja forskning, utveckling och innovation. Projektet omfattar 13 delprojekt och innebär ett nära samarbete mellan forskare och framstående företag. Bland de medverkande företagen finns LKAB, Northvolt, H2 Green Steel, Uniper, ABB, Hitachi Energy, Skellefteå Kraft, Pite Energi, Luleå Energi, Bodens Energi, Vattenfall, Ericsson, Hexatronic, AFRY och Lumire. Projektet leds av Luleå tekniska universitet och finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och deltagande industriföretag. Läs mer


Registrering: https://simplesignup.se/event/208883