TILLSYN, DATAINSAMLING OCH STYRNING AV INDUSTRIELLA PROCESSER


Vi hade möjligheten att intervjua Mohammad Newaj Jamil, en doktorand  inom Distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet. Han gav oss insikter om Green Transition Norths delprojekt 11, "Sensorfusion och dataanalys", som fokuserar på att förbättra återvinningsprocessen av svart massa från litiumbatterier genom hydrometallurgi.


Kan du berätta mer om delprojektet och vilka mål du eftersträvar med ditt arbete?
Huvudsyftet är att undersöka och utveckla koncept, ramverk och prototyper som använder distribuerade system för övervakning, datainsamling och styrning av industriella processer. Vårt fokus ligger på att göra styrningen av processer mer flexibel, kraftfull och programmerbar. 

Sensorfusion låter som ett komplext koncept. Kan du förklara det mer detaljerat?
Sensorfusion är en teknik som kombinerar data från flera fysiska sensorer för att ge mer tillförlitlig information, även om enskilda sensorer inte är helt tillförlitliga. Denna process minimerar osäkerheten och förbättrar det övergripande utförandet av uppgiften.

Hur ligger din forskning i linje med hållbar utveckling och miljömässig hållbarhet?
Sensorfusion och dataanalys är en integrerad del av många tillämpningar för artificiell intelligens (AI), såsom robotik, autonoma fordon, smarta städer och Internet of Things (IoT). Användningen av AI i olika branscher hjälper till att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och driva innovation. Därför är denna forskning i linje med Sustainable Development Goal (SDG) 9: Industri, innovation och infrastruktur.

Hur tror du att framstegen inom sensorteknologi och dataanalys som du forskar om i det här projektet kan påverka framtiden för industriella processer?
Detta projekt kan påverka framtiden för industriella processer genom:
1.Integration av heterogena enheter i anläggningar, var och en med olika designfunktioner och inbyggda funktioner för att övervaka och kontrollera industriella processer.
2.Implementera distribuerad drift och mjukvaruuppdateringar utan att vara låst till leverantörsspecifika enheter och programvara.
3. Uppnå effektiv dataanalys i edge-cloud-kontinuumet.

Hur kom det sig att du började doktorera inom det här området?
Min utbildningsväg började med en kandidatexamen i datavetenskap och teknik. Jag avslutade sedan en Erasmus Mundus Joint Masters Degree in Green Networking and Cloud Computing, som fokuserade på att bedöma miljöpåverkan av IKT och optimera resursanvändningen inom IKT. Efter att ha avslutat min magisterexamen kände jag mig inspirerad att bidra till grön förändring och hållbar utveckling.

Hur länge har du bott i Sverige och hur trivs du här?
Jag har bott i Sverige i ungefär ett och ett halvt år. Min upplevelse av livet här har varit bra.